Kalender>Ungdom, oppvekst og religion (URO) og psykisk helse

Ungdom, oppvekst og religion (URO) og psykisk helse

Temakveld: Verdensdagen for psykisk helse

Mange barn og unge lever i et kulturelt og religiøst krysspress og møter forventninger og krav fra mange hold. Og for mange foreldre og andre voksne er det utfordrende å balansere mellom å formidle familiens tradisjoner og kultur og å gi barna frihet til å gjøre egne vurderinger og valg.

Denne kvelden vil vi snakke om:

  • Å leve med tro og livssyn i Norge
  • Opplevelser av kryssende verdier, tradisjoner og forventninger – for både barn, unge og voksne
  • Oppdragelse, frihet og former for sosial kontroll.
  • Fordommer, frykt og håp.
  • Hvilke utfordringer opplever foreldre å stå i? Hva frykter og håper man som foreldre?
  • Hvordan kan ledere, lærere og andre voksenpersoner bidra til at ungdom og foreldre finner ut av disse utfordringene?

Innledning til samtale ved Niels Fredrik Skarre i STL og Laial Ayoub fra Forandringshuset Bærum. Ayoub er bokaktuell med «Min vei til frihet» om sin oppvekst mellom to kulturer. Skarre arbeider med bl.a. URO og andre kurs i Samarbeidsrådet for tro og livssyn i Norge. 

I tillegg blir det

  • Appell ved Selvhjelp Norge
  • Sang ved Taha Saed 
  • Matservering

Kvelden er et samarbeid mellom Fjell menighet i Den norske kirke, Selvhjelp Norge, Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken og DOTL.

Alle som er personlig eller faglig berørt av tematikken er velkomne!

Powered by Cornerstone